Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
email: renavox@gmail.com | κιν: 6944 530.903

Ρένα Αθανασοπούλου

Θεατρολόγος, Μουσικός, Συγγραφέας, Εικονογράφος, Εκπαιδευτικός

advertisement

Ερευνητική εφαρμογή ενός προγράμματος θεατρικής αγωγής για την ενδυνάμωση παιδιών στο ορφανοτροφείο “Μέλισσα”

Ερευνητική εφαρμογή ενός προγράμματος θεατρικής αγωγής για την ενδυνάμωση παιδιών στο ορφανοτροφείο “Μέλισσα”

Περίληψη: Το αντικείμενο της παρούσης ερευνητικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός προγράμματος θεατρικής αγωγής για την ενδυνάμωση παιδιών που ζουν σε ορφανοτροφείο. Το ίδρυμα που επιλέχθηκε για την εφαρμογή του προγράμματος είναι η Στέγη Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας «Μέλισσα» στη Θεσσαλονίκη, ένα ορφανοτροφείο θηλέων που δέχεται παιδιά μετά από εισαγγελική παρέμβαση λόγω παραμέλησης ή κακοποίησης. Το πρόγραμμα βασίστηκε στη μέθοδο του Εκπαιδευτικού Δράματος εστιάζοντας στο παιδαγωγικό κομμάτι και την ψυχολογική επίδραση που αυτό φαίνεται να έχει στους συμμετέχοντες. Για την επίτευξη μιας πολυεστιακής και πολύπλευρης επιστημονικά προσέγγισης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, μετά από μελέτη βιβλίων ψυχολογίας και συζητήσεις με ειδικούς του χώρου της ψυχικής υγείας, ορισμένα στοιχεία θεραπευτικών μεθόδων που συνδέονται με την τέχνη. Το βασικό ερώτημα που ορίζει τη στοχοθεσία και τη νοηματοδότηση της συγκεκριμένης έρευνας είναι με ποιους τρόπους μπορεί να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα θεατρικής αγωγής, προκειμένου να συνεισφέρει στην ψυχολογική ενδυνάμωση παιδιών που ζουν σε ορφανοτροφείο.

Η εικονογράφηση είναι της Ρένας Αθανασοπούλου.
Η εργασία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.
Καταχώρηση/περίληψη/περιγραφή: http://ikee.lib.auth.gr/record/129340 
Πλήρες κείμενο : http://ikee.lib.auth.gr/record/129340/files/GRI-2012-8774.pdf 

Έχει διαβαστεί 530 φορές